Amserlen Rheilffordd Eryri

(Cliciwch yma am y'r Rheilffordd Ffestiniog)

Dewiswch ddyddiad eich taith o'r calendr gan ddefnyddio'r saethau i symud o un mis i'r llall ac yna clicio ar y dyddiad i weld yr amserlen ar gyfer y diwrnod hwnnw.

Ionawr 2020
S S M T W T F
        1
             
Chwefror 2020
S S M T W T F
15 16 17 18 19 20 21
22 23 26 27
29            
             

Mae pob trên yn galw yn yr arosfeydd canlynol os gwneir cais:

Arosfa ar Gais Trenau i Caernarfon Trains i Borthmadog
Pont Croesor Tua 10 munud ar ôl Porthmadog Tua 25 munud ar ôl Beddgelert
Nantmor Tua 25 munud ar ôl Porthmadog Tua 10 munud ar ôl Beddgelert
Meillionen Tua 5 munud ar ôl Beddgelert Tua 15 munud ar ôl Rhyd Ddu
Snowdon Ranger Tua 10 munud ar ôl Rhyd Ddu Tua 15 munud ar ôl Waunfawr
Plas y Nant Tua 15 munud ar ôl Rhyd Ddu Tua 10 munud ar ôl Waunfawr
Tryfan Junction Tua 5 munud ar ôl Waunfawr Tua 15 munud ar ôl Caernarfon
Dinas Tua 15 munud ar ôl Waunfawr Tua 10 munud ar ôl Caernarfon
Bontnewydd Tua 20 munud ar ôl Waunfawr Tua 5 munud ar ôl Caernarfon
Publications

Os bydd eira trwm neu rew mae'n bosibl na fydd ein trenau'n gallu cadw'n union at yr amserlen. Cysylltwch â'r swyddfa docynnau (01766 516024) cyn teithio.

Cliciwch ar enwau'r gorsafoedd neu arosfeydd i weld mapiau ffyrdd.

Mae locomotifau stêm yn cael eu defnyddio trwy gydol y flwyddyn ac mae'r mwg ohonynt yn ychwanegu at y profiad o deithio ar y rheilffordd hanesyddol hon. Cymerwch ofal pan yn agos at y locomotifau, yn arbennig pan mae'r trenau yn gadael yr orsaf. Ni fydd Cwmni Rheilffordd Ffestiniog yn derbyn cyfrifoldeb am faeddu neu ddifrodi dillad neu unrhyw eiddo arall.

Ewch i'n Tudalen Gyhoeddiadau i lawr lwytho amserlenni a phosteri.

  • Book Online

    Mae rhai mathau o docynnau ar gael i archebu ar-lein yn awr . Ewch i'n tudalen Tocynnau Ar-lein am wybodaeth bellach.

  • Top Trips

    Drysu gan yr holl opsiynau? - Dyma ddetholiad o deithiau a gynlluniwyd gan ein prif orsafoedd i chi roi cynnig.