Amserlen Rheilffordd Ffestiniog

(Cliciwch yma am y'r Rheilffordd Eryri)

Dewiswch ddyddiad eich taith o'r calendr gan ddefnyddio'r saethau i symud o un mis i'r llall ac yna clicio ar y dyddiad i weld yr amserlen ar gyfer y diwrnod hwnnw.

Ionawr 2020
S S M T W T F
        1
             
Chwefror 2020
S S M T W T F
15 16 17 18 19 20 21
22 23 26 27
29            
             

Mae pob trên yn galw yn yr arosfeydd canlynol os gwneir cais:

Arosfa ar Gais Trenau i Flaenau Ffestiniog Trenau i Borthmadog
Boston Lodge Tua 5 munud ar ôl Porthmadog Tua 5 munud ar ôl Minffordd
Penrhyn Tua 5 munud ar ôl Minffordd Tua 15 munud ar ôl Tan-y-Bwlch
Plas Halt Tua 10 munud ar ôl Penrhyn Tua 5 munud ar ôl Tan-y-Bwlch
Dduallt Tua 10 munud ar ôl Tan-y-Bwlch Tua 15 munud ar ôl Blaenau Ffestiniog
Tanygrisiau Tua 25 munud ar ôl Tan-y-Bwlch Tua 5 munud ar ôl Blaenau Ffestiniog
Publications

Os bydd eira trwm neu rew mae'n bosibl na fydd ein trenau'n gallu cadw'n union at yr amserlen. Cysylltwch â'r swyddfa docynnau (01766 516024) cyn teithio.

Cliciwch ar enwau'r gorsafoedd neu arosfeydd i weld mapiau ffyrdd.

Mae locomotifau stêm yn cael eu defnyddio trwy gydol y flwyddyn ac mae'r mwg ohonynt yn ychwanegu at y profiad o deithio ar y rheilffordd hanesyddol hon. Cymerwch ofal pan yn agos at y locomotifau, yn arbennig pan mae'r trenau yn gadael yr orsaf. Ni fydd Cwmni Rheilffordd Ffestiniog yn derbyn cyfrifoldeb am faeddu neu ddifrodi dillad neu unrhyw eiddo arall.

Ewch i'n Tudalen Gyhoeddiadau i lawr lwytho amserlenni a phosteri.

  • Book Online

    Mae rhai mathau o docynnau ar gael i archebu ar-lein yn awr . Ewch i'n tudalen Tocynnau Ar-lein am wybodaeth bellach.

  • Top Trips

    Drysu gan yr holl opsiynau? - Dyma ddetholiad o deithiau a gynlluniwyd gan ein prif orsafoedd i chi roi cynnig.